,, Map of myself to find my future’’

Projektai

Spalio pabaigoje lietuvaičiai – Ieva, Dovilė, Julius, Simas ir grupės vadovė Daiva – dalyvavo tarptautiniame jaunimo mainų projekte „Savo ateities pažinimo žemėlapis“ (angl. ,, Map of myself to find my future’’), kuriame 9 dienas kartu su kitų šalių (Italijos, Graikijos, Rumunijos, Ispanijos bei Prancūzijos) jaunuoliais vykdė įvairias veiklas, diskutavo projekto temos klausimais.

Projekto tikslas – per neformalaus švietimo veiklas ne tik paaiškinti ,,Soft skills’’ sąvoką, bet ir sudaryti sąlygas jauniems europiečiams savarankiškai nusistatyti savo įgūdžius bei vertinimo priemones. Juk jauni žmonės turėtų būti labiau pasirengę atitikti darbo rinkos poreikius. Daug ir intesyviai dirbta šiomis temomis, diskutuota bei praktiškai pritaikyta.

Laisvu laiku lietuvių grupė keliavo po Neapolio senamiestį, degustavo picas (juk Neapolis – picų sostinė), aplankė Pompėjos griūvėsius bei Vezuvijaus viršukalnę, išvaikščiojo Salerno miestelio skersgatvius ieškodami botanikos sodo bei kopė į aukščiausią piliakalnį, nuo kurio grožėjosi Tirėnų jūros ramybe.

Kartu su kitų šalių jaunimu vakarojo žaisdami, muzikuodami bei šokdami ar tiesiog pasidalindami savo tradicijomis, hobiais.

Projekto šeimininkai, italai, ketina sekančiais metais apsilankyti Lietuvoje ir galbūt dar kartą susitikti su lietuvių grupės nariais.

„Inside the web“

Projektai

Internetas, atsiradęs kasdieniniame gyvenime, mums neša ne tik naudą, bet ir pavojų. Praleisdami didesniąją savo laiko dalį socialiniuose puslapiuose , pvz Facebook, Instagram ir kt., komentuodami forumuose, dalindamiesi video, nuotraukomis, išgyvenimais, džiaugsmais- mes į savo pasaulį įsileidžiame ir pažįstamus, ir nepažįstamus žmones. Gaila, bet tarp jų atsiranda tokių, kurių tikslas yra kritikuoti, pasijuokti, įskaudinti tuos, kurie atrodo jiems kitokie nei jie patys. Todėl plinta reiškinys kaip „cyberbullying“ (patyčios virtualiame pasaulyje), kai žmogus susigalvojęs vardą arba atvirai savo vardu skleidžia patyčias, įžeidžiančius komentarus, skatina neapykantą ir jaučiasi drąsiai tai darydamas. Būdamas „nematomu“ (kai nėra tiesioginio tarpusavio bendravimo- akių kontakto, kūno kalbos), jis neatsako už būsimas neigiamas pasekmes aplinkiniams.

Jaunimo laisvalaikio centro darbuotoja Renata ir 4 jaunuoliai- 2018 m. spalio 1- 9 d. Pakozd miestelyje, Vengrijoje, kartu su jaunimu iš 4 šalių –Vengrijos, Ispanijos, Maltos, Čekijos- dalyvavo vengrų organizuojamame programos Erasmus+ tarptautinių jaunimo mainų projekte „Inside the web“ („Tinklo viduje“). Projekto pagrindinė tema – interneto teigiama/neigiama įtaka jaunimui. Buvo kalbama apie pagalbos priemones  tiems, kurie patyrė patyčias ne tik virtualiame, bet ir realiame gyvenime, ieškoma būdų kaip apsisaugoti nuo neigiamų „komentatorių“, kaip kovoti su plintančia neapykanta aplinkiniams. Projekto dalyviai dalinosi savo gyvenimiškomis patirtimis, nuomonėmis kaip stiprinti jaunimo socialinius įgūdžius, kad jie skirtų kuo daugiau laiko prasmingoms veikloms kasdienybėje ir kuo mažiau laiko praleistų internete.

Finalinę dieną, Székesfehérvár miesto centro aikštėje, projektas buvo pristatytas „flashmobu“ , akcija „free hugs“ („nemokami apkabinimai“), pozityvių žinučių dalinimu miesto praeiviams, iš kurių dauguma šypsojosi ir klausinėjo apie projektą. Po pravestos akcijos, dalyviai turėjo laisvo laiko- galėjo apžiūrėti įžymias miesto vietas, pasivaikščioti po senamiestį, kavinėje paragauti vengriško maisto.

Atsisveikindami oro uoste, dauguma braukė ašaras, nes jautri tema sujungė 28 dalyvius iš skirtingų šalių. Vieni kitiems linkėjo išlikti stipriems, skleisti pozityvą aplinkiniams ir palaikyti tarpusavio ryšį.

https://drive.google.com/file/d/1ZMjz50lHJvULK4bhtYpQqAFaB6tntsgU/view?fbclid=IwAR1-aR9eTp6kN3DA740vsiKv8eVZDphbq4VJs4K6Xs5YFTGSHbFdIubZUug

 

SENAS STOGAS, NAUJI BATAI

Kas vyksta?

    Dešimtąjį gimtadienį atšventęs Jaunimo laisvalaikio centras čia besilankančių jaunuolių akimis atrodo „senas“, o darbuotojų požiūriu tas epitetas traktuojamas kaip „patikimas ir patyręs“. Vis didėjantis lankytojų srautas ateina tarsi su „naujais batais“, atsinešdamas ne tik naujas idėjas, siekius, norą veikti, tačiau ir naujas individualias problemas, savo stilių, požiūrį, taip skatindamas jaunimo darbuotojus priimti naujus iššūkius.

    Atvirų jaunimo centrų (AJC) programa „Senas stogas – nauji batai“ skirta atviram darbui vykdyti, įtraukiant ir mažiau motyvuotą ir (ar) atskirtį savo socialinėje aplinkoje išgyvenantį jaunimą. Siekiama suteikti jauniems žmonėms galimybes prasmingiau praleisti laisvalaikį, motyvuoti aktyviai veiklai, savirealizacijai ir saviugdai, sudaryti sąlygas buitinių, socialinių savarankiškumo įgūdžių formavimui. Būtent toks yra ir šios programos tikslas.

Vykdydami šią programą jau įveikėme ne vieną nusimatytą veiklą: teniso turnyrai, stalo žaidimai, užsiėmimai virtuvėje, tinklinio varžybos, muzikavimas studijoje, filmų vakarai ir kiti kasdieniai užsiėmimai. Stengdamiesi paįvairinti rutiną, šioje programoje nusimatėme naujų, dar centre nevykdytų veiklų, tokių kaip: JLC atviras 24 val., kai jaunuoliai visą parą yra laukiami centre, išvykos į kitų miestų Jaunimo centrus su paruošta prisistatymo programa, lankytojams organizuojamos savęs pažinimo popietės, įrengtos auto/moto dirbtuvės. Taip pat nepamirštame dalyvauti socialinėse bei reklaminėse akcijose: „Diena be automobilio“, draugo diena, savanorystės diena ir kt.

   Iki šių metų pabaigos JLC dar planuoja įgyvendinti ne vieną veiklą. Lapkričio mėnesį dalyvausime jau antrus metus rengiamame jaunimo festivalyje „NEzombėk“, bus surengta sporto šventė „Mes mėgstam judint“. Su centro lankytojais ir savanoriais planuosime pramogines išvykas, vykdysime protmūšių ciklą. O ką su jaunuoliais veiksime kiekvieną dieną? Ogi bandysime užkariauti pasaulį!

Tradicinis – vakar, modernus rytoj

Projektai

Rugsėjo pradžioje dešimt jaunų ukmergiškių sulaukė tokios pat bendraamžių grupės iš Lenkijos, Bydgozcsc miesto. Projektas, finansuotas Lietuvos – Lenkijos jaunimo mainų fondo, šįkart buvo skirtas abiejų valstybių bendros kultūros, istorijos ir paveldo pažinimo skatinimui, įgyvendinant veiklas, skirtas Lietuvos ir Lenkijos valstybingumo šimtmečiams paminėti.

Netradiciniu būdu per pagrindines dvi temas – tarpkultūrinį dialogą ir liaudies meną – jaunus žmonės įtraukti inovatyviai „prisiliesti“ prie savo krašto liaudies muzikos tradicijų, turint tikslą tai pateikti jaunam žmogui patrauklia forma. Jaunimas savo kartai priimtinais būdais pasirinktus lietuvių/lenkų liaudiškos muzikos pavyzdžius analizavo, keitė į modernesnes fromas, kūrė šiuolaikines interpretacijas, susiejant tris meno rūšis – dainavimą, choreografiją bei miksavimą (etninių ir šiuolaikinių garso takelių suvedimą). Siekdami įgyvendinti savo pačių iškeltą idėją, jauni žmonės gilinosi į „vakar dienos“ ir „rytojaus“ muzikinių tradicijų simbiozę. Tradicinių dainų ir šokių elementus bei liaudiškų instrumentų skambesį panaudojo savo kūryboje. Projekto, paremto neformalaus ugdymo metodais, metu jauni žmonės išmoko dirbti tarptautinėje grupėje, daugiau sužinojo apie abiejų šalių liaudiškas tradicijas ir muziką, paminėjo savo šalių šimtmečius, tobulino kalbinius įgūdžius, keitėsi praktiniais įgūdžiais, reikalingais kūrybiniuose procesuose, grojant, dainuojant, kuriant muziką ar video reportažus, organizuojant renginį, įgavo puikios patirties renginių organizavimo/viešinimo srityje. Besibaigiant mainų savaitei visi kartu surengė koncertą prie Ukmergės piliakalnio. Pasirodymą pradėjo projekto dalyviai,apsirengę tautinius drabužius su abiejų valstybių vėliavomis. Choreografės Donatos parengti šokėjai pašoko „sumodernintus“ lietuvių ir lenkų liaudies šokius – „Kepurinę“, „Krakoviaką“ bei liaudišką polką, sumaniai pereinančią į svaigios salsos judesius. Dainininkų grupė sudainavo lenkišką „Hey, sokoly“ ir lietuvišką „Augo kieme klevelis“ bei bendrą, pačių sukurtą projekto himną trimis kalbomis. Jiems pritarė muzikantų grupė. Didžėjus Kristupas pademonstravo savo paruoštą muzikinę kompoziciją. Net prapliupęs lietus nesugadino visiems šventiškos nuotaikos!

Abiejų šalių grupių vadovai atliko moderatorių vaidmenį diskusijų metu, stebėjo grupės procesus aktyvaus darbo, kūrybinių užsiėmimų metu. Kiekvienos dienos pabaigoje vertindami besibaigiančią dieną, veiklas, savo įsitraukimą į jas, nuotaikas, jausmus, kaip jautėsi grupėje, ką naujo sužinojo, išmoko – fiksuotame plote dalyviai „audė“ dienos emocijas/išgyvenimus/patyrimus/išmokimus/būsenas. Kasdien juosta buvo papildoma spalvomis, formomis, ornamentais, simboliais – „priaudžiama“ po papildomą plotą kol mainų pabaigoje ji tapo ilga, marga, simboliais ir tik patiems jaunuoliams suprantamais ženklais „nupinta“ tautinė juosta. Viena diena buvo skirta išvykai į Rumšiškių liaudies buities muziejų. Dalyvauta edukaciniame užsiėmime „Kai … buvau, jaunimėlin ėjau“. Muziejaus darbuotoja, dėvinti tautinį kostiumą, pasitiko visus senovinės sodybos kieme su duona ir druska. Pakvietusi užeiti ir susėsti visiems už stalo (pagal to meto taisykles), papasakojo daug įdomaus. Kada prasideda ir baigiasi jaunystė? Ar vienodai į šį laikotarpį prosenelių laikais įžengdavo vaikinai ir merginos? Kaip tampama jaunimo bendruomenės nariu? Jaunimas praktiškai išbandė kaip anksčiau buvo rengiamasi vestuvėms. Lietuvaitė Vanesa tapo nuotaka, o lenkas Radek – jaunikiu. Grįžtant aplankytas Kaunas. Kultūriniuose Lietuvos ir Lenkijos vakaruose projekto dalyviai pristatė savo šalies kultūrinį muzikinį paveldą – liaudiškos muzikos festivalius, dainų šventes, konkursus, varžytuves, TV laidas, šokių dienas, atributiką, simbolius, tradicinius patiekalus/gėrimus ir pan. Pasidalinta pavyzdžiais savo šalyse – kaip folkloras, etnomenas, tautinis muzikinis/choreografinis paveldas patraukliai pateikiamas jaunimui. Paskutinis mainų vakaras skirtas muzikiniams „Grammy“ apdovanojimams – organizatoriai nominavo dalyvius, posakius, poelgius, situacijas ir vakarėlio metu įteikė šmaikščius apdovanojimus „Ponui naudingąjam“, „Miegančiąjai gražuolei“, „Panelei vertėjai“, „Keistam judesiui“ ir kitiems.

     Abiejų šalių jaunimas išsiskyrė tvirtai tikėdamas, jog dar ne kartą susitiks panašiuose projektuose.

dav

dav

dav

dav

sdr

dav

dav

 

 

Me. You. Personality

Projektai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Europai nusiųsta žinutė: lietuviai draugiški, linksmi, smalsūs, atviri kitoms kultūroms. Galime drąsiai teigti, jog su tokiomis ar panašiomis mintimis į savo namus grįžo Maltos, Portugalijos, Italijos ir Latvijos jaunuoliai, 7 dienas dalyvavę Erasmus+ programos jaunimo mainų projekte ‚,Me. You. Personality“ (liet. „Aš. Tu. Asmenybė‘‘) Smardės kaimelyje netoli Jūrmalos, Latvijoje. Nors lietuvių grupė prieš projektą nebuvo artimai susipažinę ir jaunuoliai iš Plungės ir Ukmergės susitiko tik Latvijos sostinėje, tai nesutrukdė suburti darnios bei draugiškos komandos.

Šio projekto metu jaunimas kartu su kitų Europos šalių jaunimu dirbo, siekdami pažinti save, mokėsi dirbti komandose bei komunikuoti su bendraamžiais, analizavo save ir savo savivertės formavimą.

Jaunimo laisvalaikio centras, sulaukęs partnerių – Jūrmalos jaunimo iniciatyvų centro – kvietimo mielai sutiko prisijungti. Nenusivylėme. Diskusijos, aktyvūs žaidimai, kūrybinės užduotys bei kitos veiklos kasdien užėmė didžiąją dienos dalį. Projekto sumanytojai buvo paruošę nemažai praktinių užduočių, padėjusių sustiprinti komandę veiklą, kūrybiškumą, loginį ir strateginį mąstymą. Veiklos netrūko ir vakarais. Jaunimas turėjo galimybę pasimėgauti sauna bei atsigaivinti netoliese esančiame ežerėlyje. Degant laužui netilo gitaros garsai ir nuoširdus juokas.

Kiekvieną vakarą jauni žmonės iš skirtingų Europos šalių pristatė savo krašto kultūrą, tradicijas,  pasakojo apie savo šalies papročius švenčiant įvairias tradicines šventes ir simbolius, naudojamus tų švenčių metu. Svarbus vakaro akcentas – nacionalinių patiekalų, gėrimų, užkandžių stalas, prie kurio to vakaro šeimininkai pasakojo apie ragaujamą maistą, specifinį skonį, paskirtį, gaminimo tradicijas. Lietuvių liaudies šokiai „Oira“ bei „Kepė močia blynus“, šokami įvairių tautų jaunimo, pavyko itin puikiai!

Viena diena projekte buvo skirta pažintinei išvykai į Rygą. Jau susidraugavusi įvairiatautė kompanija turėjo „darbo“ tyrinėjant Latvijos sostinę. Mažesnės grupelės gavo linksmų ir įdomių organizatorių užduočių: sudainuoti latvių liaudies dainą „Pūt vejini“, surasti Janį ir Anną, apkabinti gatvėje sutiktus žmones, išradingai nusifotografuoti prie įžymių pastatų, sužinoti, kiek pagrindiniame Rygos turguje kainuoja obuoliai.. O kiek smagių emocijų sukėlė  Domo katedros aikštėje išsirikiavę 149 dvimetriniai, skirtingų šalių simbolika dekoruoti lokiai. Šie tarptautinės, po pasaulį keliaujančios parodos „United Buddy Bears“ eksponatai – Vokietijos dovana šiemet savo valstybingumo šimtmetį švenčiančiai Latvijai.

Iš Latvijos išvykome patenkinti savo indėliu projekte. Ukmergiškiai ir plungiškiai dar ilgai prisimins susibūrimą prie laužo paskutinį vakarą, drauge keptas dešreles, žaistus žaidimus, dainas, įspūdžius, palinkėjimus, rašytus ant rankų, ir pažadus vieni kitiems, jog dar susitiks kituose projektuose. Vakaroję iki ryto, be miego, susikrovę lagaminus, su šypsenomis veiduose  grįžome namo.

 

 

 

 

JLC 10 – ojo gimtadienio šventė

Renginiai

Kas jie, tie paslaptingi veiksniai, kasdien pritraukiantys lankytojus į centrą? Kodėl dėmesio sulaukia renginiai, pavyksta projektai? Kodėl čia savanoriauja jaunimas? Kaip užsimezga draugystė su kitais jaunimo centrais ir erdvėmis? Kodėl užsienio jaunimas kviečiasi atvykti ir patys mielai svečiuojasi Ukmergėje?

Atsakymą žino JLC. Vienu sakiniu to papasakoti neįmanoma. Prireiks dešimties!

Taigi..  Dešimt metų – dešimt x faktorių.

  1. Centro patalpos, veiklos ir tose patalpose veikiantis Ukmergės jaunimas

Nuo 2008-ųjų jaunimo centre, daug kas pasikeitė – prasiplėtė patalpos, veikla, kolektyvas išaugo, sukaupta gaugybė patirties, nuotykių, istorijų ir išgyvenimų. Jaunimas turi saugią erdvę, kurioje gali leisti laisvalaikį, realizuoti save, įgyvendinti idėjas, dalyvauti įvairiuose projektuose, susitikti su draugais ir sulaukti pagalbos sprendžiant iškilusias problemas namuose, mokykloje ar tarp bendraamžių.

  1. Darbuotojai

Dabar dirbantys, anksčiau dirbę. Kiekvienas prisidėjęs prie centro augimo, pripažinimo, turėjęs ir turintis savo darbo braižą, atnešęs savo idėjas.

  1. Projektai

Tai jų lėšomis centras gali įsigyti priemones laisvalaikiui, muzikos instrumentus ar įgarsinimo aparatūrą, pagaliau – maisto produktus pyragui išsikepti. Projektai, kuriuos rašant tobulėja visi – ir darbuotojai, ir jauni žmonės. Projektų pagalba jaunimo centras randa bendraminčių tiek Ukmergėje, tiek Lietuvoje, tiek Europoje, su kuriais užsimezga graži ilgametė draugystė.

  1. Bosai

Jaunimo laisvalaikio centras yra laiminga įstaiga, nes turi daug bosų: SOCMIN’ą, nes vadovaujasi jų formuojama jaunimo politikos kryptimi, JRD, nes jie supratingi ir nebaisu jų paklausti, kai reikia patarimo darbe, SPPD, nes skiria finansavimą ir priima veiklų ataskaitas, Ukmergės rajono savivaldybės administraciją, nes išlaiko centro pastatą ir moka darbuotojams atlyginimus. Tai reiškia, kad be bosų nebūtų ir JLC.

  1. Draugai iš kitų atvirų jaunimo centrų

Ypatingasi džiaugiamės mūsų pasveikinti atvažiavusiu jaunimėliu iš Rokiškio AJC, Kupiškio AJC ir Radviliškio AJE.

  1. Savanoriai

Jie – centro rankos, pirščiukai, ateinantys į pagalbą tuomet, kai jos labai reikia. Jie – super grupė, atstovaujanti centrą, Ukmergę, net ir visą Lietuvą projektuose užsienyje. Jie – puikūs pašnekovai, draugai, veiklų iniciatoriai. Jie – ir prieš dvejus metus pradėtos „savanorių alėjos“ sodintojai.

  1. Kaimynai

Su jais dalijamės vienu stogu, ta pačia šiluma, kartu mokam mokesčius, nesutelpam parkuojant automobilius aikštelėje ir kartu džiaugiamės, galėdami susirinkti į šventę.

  1. p.Elena

Turime ištikimą ir operatyviausiai į naujienas reaguojančią feisbuko profilio sekėją. Ji gyvena Šiauliuose, jos vardas Elena. Pakviesta, ji mielai sutiko atvykti į šventę ir atskleidė paslaptį, kodėl jai rūpi jaunimas ir Ukmergė: čia jos gimtinė, čia gyvena jos dukros šeima, o ji pati ilgai dirbo mokytoja. Direktorė Daiva atsidėkodama padovanojo poniai Elenai spartaus ukmergietiško interneto „kibiriuką“- kad komentarai feisbuke greičiau pasiektų centrą..

  1. Draugai

Su jais kurti bendri renginiai, mokytąsi kartu, kartu augta, dalintasi vieniems su  kitais patarimais ir kartais kritika, švęstos šventės, kurtas Ukmergės jaunimui patrauklus laisvalaikis. Glėbius linkėjimų ir dovanų į šventę „atnešė“ MSIC atstovai, TVIC direktorė Lina Baublienė, URJOS AS pirmininkas Simonas Kalesnykas, klubo „Interact“ jaunimas.

10.Daiva

Subūrusi visus į šventę, ji dėkojo darbuotojams,  centrą lankančiam jaunimui, draugams, bendraminčiams, bosams. Pasidžiaugė kaip užaugo ir kaip dar augs JLC, pakvietė sudainuoti „Ilgiausių metų“ ir ragauti gimtadienio torto, o paskui smagiai pasišokti diskotekoje.

Savo pasirodymus žiūrovams dovanojo JLC jungtinis estradinis instrumentinis ansamblis “Daivos vaikučiai”, specialiai šventei susibūręs duetas – Mintautė ir Irina, reperis Laimis ir svečias iš Radviliškio Dovydas.

Svečiai negailėjo gražių ir prasmingų žodžių gimtadienį švenčiančiam jaunimo centrui. Tikimės, kad visi šie nuostabūs linkėjimai išsipildys!

STILIAUS PAMOKĖLĖ

Renginiai

Jaunimo laisvalaikio centras organizavo stiliaus pamokėlę jaunimui, kurios metu visi norintys galėjo pasimatuoti norimas drabužių eilutes, išbandyti įvairų stilių. Šiai pamokėlei mus priėmė drabužių parduotuvė „A2“ (PC „Eifelis“). Dalyviai savo nuožiūra rinkosi drabužius, juos derino ir jais puošėsi. Gautą rezultatą fotografavo fotografė Deimantė, vėliau visos nuotraukos buvo aptartos su stiliste Agne. Ji patarė jaunimui kas jiems tinka pagal figūros tipą, odos spalvą ir pan. Aptardama jaunuolių pasirinktus drabužius nuotraukose, ji papasakojo ir apie šiandieninę gatvės madą, audinius bei jų suderinamumą.

JLC darbuotojai tiki, jog jaunimui tai buvo naudinga pamokėlė. Sulaukus pasiūlymų tarsimės ir su kitomis drabužių parduotuvėmis bei organizuosime panašias veiklas vėl.

PROTMŪŠIUX’ų ciklas

Kas vyksta?

Gruodžio 21 d. laukiam jau dalyvavusių ir naujų komandų trečiąjame protmūšiuke „Magija. Burtai. Astrologija“. Rezultatai bus sumuojami su praėjusių protmūšių „Vyrai“ ir „Televizija“ surinktais taškais. Nugalėtojų laukia dovanos!

 

SVEČIUOSE PAS KUPIŠKIO JAUNIMĄ

Renginiai

Aplankėme beveik kaimynus – Kupiškio jaunimo centre laisvalaikį leidžiantį jaunimą. Pabendravome, pasivaišinome arbata, išbandėme laipiojimo sienelę, apžiūrėjome erdves, kartu padainavome.. Net kvietimą į jų 10-ąjį gimtadienį gavome! Buvo smagu.