SVEIKAS IR IŠMANUS UKMERGĖS JAUNIMAS

Projektai

NR. NOR-LT11-SAM-01-K-03-001

Tikslas – jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų (JPSPP) prieinamumo gerinimas ir plėtra Ukmergės rajono savivaldybėje, padedant sveikatos sistemos bei kitų sektorių specialistams ir jaunimui geriau orientuotis teikiamų paslaugų įvairovėje.

 

Savivaldybė projektą  įgyvendina kartu su partneriais:

– Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru;

– VšĮ Jaunimo laisvalaikio centru;

– Ukmergės rajono jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“.

Bendradarbiaujant partneriams, į projekto veiklas bus įtraukta daugiau jaunimo, todėl tikimasi, pasiekti geresnių rezultatų.

 

Projekto įgyvendinimo metu Ukmergės rajone bus diegiamas JPSPP teikimo modelis, kuris apims 4 jaunimui aktualias sritis:

– Sveikatos sutrikimų, susijusių su antsvoriu ir nutukimu, mažinimas;

– Psichiką veikiančių medžiagų vartojimo neigiamo poveikio sveikatai mažinimas;

– Savižudybių ir savižalos neigiamo poveikio sveikatai mažinimas;

– Lytiškai plintančių infekcijų ir neplanuoto nėštumo neigiamo poveikio sveikatai mažinimas.

Įdiegtas JPSPP modelis padės spręsti problemas tiek asmeninio (tiesioginio) kontakto su jaunuoliu, kuriam reikia pagalbos, atveju (gydymas, stebėsena, prevencija), tiek netiesioginio kontakto atvejais, kai Ukmergės rajono jaunimo sveikatos problemos bus sprendžiamos sistemingai, t.y. organizaciniu, finansiniu, teisiniu ir politiniu aspektais.

Projekto veiklos:

  • JPSPP koordinacinio centro įkūrimas, aprūpinimas reikalinga įranga ir priemonėmis;
  • JPSPP koordinatoriaus ir psichologo funkcijų įvedimas;
  • Bendradarbiavimo tarp institucijų plėtra diegiant JPSPP modelį (mokymai, supervizijos);
  • Jaunimo švietimas sveikos gyvensenos klausimais (mokymai, renginiai);
  • Tėvų švietimas ir mokymas paauglių lytiškumo klausimais;
  • Jaunimo sveikatos interneto portalo sukūrimas;

Lauko treniruoklių aikštelės įrengimas VšĮ Jaunimo laisvalaikio centre.

Projekto metu sukurtas JPSPP modelis prisidės prie Ukmergės rajono jaunimo sveikatos stiprinimo, paskatins tarpžinybinį bendradarbiavimą tarp institucijų, kuris padės spręsti jaunimo sveikatos problemas ir priimti atitinkamus sprendimus. Laukiama projekto nauda ilgalaikėje perspektyvoje – pasiekta ir išsaugota geriausia įmanoma Ukmergės rajono savivaldybės 14-29 m. amžiaus jaunų žmonių sveikata ir gerovė.

RENGINYS „JUDĖK PO UKMERGĘ“

„Judėk po Ukmergę!” – taip JLC  kvietė jaunimą ateiti į naujos lauko treniruoklių aikštelės atidarymo šventę – vieną iš projekto „Sveikas ir išmanus Ukmergės jaunimas“ renginių. Ne tik ateiti, bet pasikviesti draugus, suburti keturių žmonių komandą bei sudalyvauti varžybose ir laimėti abonementus į sporto klubą bei daug kitų įvairių prizų. Kiekviena komanda turėjo surasti penkis, po visą Ukmergę išsidėsčiusius punktus bei kiekviename jų atlikti numatytas užduotis – pasidaryti komandos asmenukę bei pagal gautą užuominą ieškoti kito punkto. Visi punktai buvo susiję su sportu ir sveikata. Pirmasis punktas buvo prie „Šilo“ pagrindinės mokyklos esančios Sveikatingumo trasos. Ten dalyviai buvo supažindinti su šiaurietišku ėjimu, atliko su šia sporto šaka susijusias užduotis, o po to skubėjo link Ukmergės miesto stadiono. Čia jų, nespėjusių nė atsikvėpti, laukė įvairios sportinės užduotys. Tik jas įveikę, visi galėjo judėti toliau – prie pėsčiųjų-dviračių tako Šventosios pakrantėje. Šioje vietoje jiems teko pademonstruoti savo turimas žinias apie sveiką gyvenseną ir atsakyti į klausimus. Ketvirtasis taškas buvo šalia Kultūros centro esantis Sveikatingumo takelis, kur dalyviai turėjo basomis pereiti per kankorėžius, akmenukus, smėlį, skaldą, eglišakius ir apibūdinti pojūčius. Na, o iš čia visi skuodė į paskutinįjį punktą – Miškų gatvėje, prie JLC , įrengtą naują treniruoklių aikštelę. Čia kiekviena komanda turėjo sudėti frazę iš kiekviename varžybų punkte gautų raktinių žodžių. Tai buvo frazė – „Sveikas ir išmanus Ukmergės jaunimas“, o ją sudėliojus, buvo stabdomas varžybų laikas.

Nuvargę po kelionės ir sušlapę nuo netikėtai užklupusio lietaus, varžybų dalyviai galėjo atgauti jėgas pasistiprindami ant laužo gamintu troškiniu bei keptais blynais. Kol jaunimas vaišinosi, komisija aptarė varžybų rezultatus. Visi varžybų dalyviai buvo apdovanoti praktiškomis dovanomis, o dviejų pirmųjų komandų dalyviai gavo abonementus į sporto klubą.

JLC direktorė Daiva Pranskevičienė pasidžiaugė ir padėkojo varžybų dalyviams, kad, užuot sėdėję prie kompiuterių ar mobiliųjų telefonų, jie neišsigando lietaus ir sveikai praleido popietę. O visus šventės dalyvius JLC vadovė paragino prasmingai leisti laiką, sportuoti ir kuo dažniau apsilankyti naujoje treniruoklių aikštelėje.

Projektą „Sveikas ir išmanus Ukmergės jaunimas“ įgyvendina Ukmergės rajono savivaldybės administracija kartu su partneriais: JLC, Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru bei Ukmergės rajono jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“. Projektas 100 proc. finansuojamas Norvegijos finansinio mechanizmo lėšomis.

Projekto vertė : 85.993,44 EUR. Projektas 100 proc. finansuojamas Norvegijos finansinio mechanizmo lėšomis.